Kulturminnedagen 2018 Kulturminnedagen 2018

  17.09.2018 Kl.23:00

Huseby gårds venneog Skedsmo historielag ønskesmå og storvelkommen,

· til et innblikk hvordan livet var Skedsmo tidligertider


Dette enoe adet du kan oppleve:

 


-  bildekåseri om hva vi vet om utviklingen på  

   Skeidismoen fra istiden og til i dag

-  orientering om steinene i Geoparken

-  utdrag av vikingspelet «Før slaget-

   Livstrådene spinnes»

-  mulighet for å skyte med pil og bue

-  arkeologiske utgravinger for barn

-  demonstrasjon av plantefarging og

   annet rødlistet håndverk

-  maling av korn på steinkvern

-  åpen smie og utstillinger -  om  den

   tidligere prestegården, fattig-  

   gården, det opprinnelige museet, 

   sagmesterboligen, oppvekst i 1952

-  kafé med mat fra kokegrop,

   Husebysuppe, kaffe kokt på stubbe,

   vafler, is mm.

 

Velkommen til oss!

 

Arrangører: Huseby gårds venner og Skedsmo historielag i samarbeid med bl.a Skedsmo bygdemuseum, Skedsmo husflidslag og Sagelvas venner


Se også:

https://mia.no/skedsmo/kulturminnedagen