Læringsverksted - BRIKKEVEV

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. 

Læringsverksted BRIKKEVEV - foregår en torsdag i måneden kl. 18-21 
Vi møtes på Søndre Holm (hos Go’ og varm)

Dato: 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5 (15t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no