Temamøte om bunader 9. april Temamøte om bunader 9. april

  05.04.2018 Kl.23:15
Anne Berit Wenger Flo, kommer og snakker om bakgrunnen for bunad samt stell og vedlikehold. 
Hun har også med såpespon, underskjørt og sybaroner for salg.  

Tingvold kl. 19.00 - 21.00 - mandag 9. april
Salg av kaffe, te og noe å bite i.

Alle er velkommen - medlem eller ikke!