Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.

Torsdager kl. 11-15
Dato: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5, 30/5 (44t)Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no