Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.

Torsdager kl. 11-15
Dato: 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 (32t)Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no