Læringsverksted SØM AV KLÆR

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En torsdag i måneden kl. 17-21 på Tingvold
Dato: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 (16t)

Kontaktperson: Silje Damman Henden, 41 555 363, siljedh@yahoo.no