Temamøte- møbe ltapetsering Temamøte- møbe ltapetsering

  30.08.2023 Kl.18:24
Velkommen til høstens første temamøte. Eddie King kommer og snakker om møbeltapetsering.

Han vil forklare hvordan man skifter trekk på en stol, trinn for trinn.

Du kan kjøpe kaffe/te og kake for kr. 30, og møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tidspunkt: 11, september, klokka 19-21
Sted: Tingvold, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset