Historien

Skedsmo husflidslag 1978 - 2018 - Historien som startet for 40 år siden

Skrevet av Kirsten Julie Smådal

Etter husflidsskolen på Sørumsand med 1-årig vev ble Kirsten Julie Smådahl i 1975 vervet som hjelpekonsulent I Akershus Fylkeshusflidslag. Her traff hun Thora Teigland - et overskuddsmenneske med mange jern i ilden bl.a. formingslærer, stifter og landsmoder av HVPU-organisasjoner og ikke minst, initiativtaker til stiftelsen av husflidslaget. Thora og Kirsten planla stiftelsesmøtet og fikk hjelp av formannen i Akershus Fylkeshusflidslag, Gunnel Bakken.

19. juni 1978 var stiftelsen et faktum. Interimsstyre ble valgt og navnet på laget ble Nedre Romerike Husflidslag. Thora Teigland ble valgt som første formann og hun hadde med seg mange ildsjeler, ingen nevnt, ingen glemt.


En del av ledelsen i Nedre Romerike Husflidslag 

F.v. Agnes Levkowez, Skesdmokorset,Kirsten Julie Smådahl, Lillestrøm, Ellen Svindahl, Kjeller, Ella Legvold, Rælingen, Thora Teigland (leder), Strømmen, Kari Os, Lillestrøm og Elsie Trøym, Skedsmokorset.
De første årene hadde laget ambulerende møtevirksomhet i Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal. En periode var de i huset til Marie Solli. Huset ble tømt og innredet til vev- og spinnekurs, men viste seg snart å bli for lite. Gjennom et nært samarbeid med Friundervisningen skjøt kursvirksomheten fart. Kursene foregikk stort sett på skoler rundt om i kommunen. Laget hadde ofte møtene i Lillestrøm Sparebank, hvor banksjef Leif Tangen var velvilligheten selv.

Ambulerende møtevirksomhet og vanskelighetene rundt dette å få kommunalt tilskudd når laget var interkommunalt, medførte at man med stor glede tok i mot et tilbud fra Skedsmo kommune om å flytte inn på Tingvold ved Skedsmo kirke.

På Tingvold var det mye å ta tak i. Huset ble ryddet og restaurert fra tak til kjeller. Det ble bl.a. hentet inn stoler og utstyr fra Stav Fengsel som på det tidspunktet skulle selges, men noe nytt fikk vi også. Mange dugnadstimer ble nedlagt der på et intensivt halvår .

I 2. etasje ble det innredet til vevstue, arbeidsrom og møterom. 1. etasje rommer møterom til ca. 50 personer samt kjøkken med utstyr. Det ble tatt vare på gardinstenger, rulle, arkivskap og lite skap, benker og bord, som brukes den dag i dag. I kjelleren på Tingvold finnes det diverse boder som vi drømte om å innrede til sløydrom/våtrom. Det er fortsatt en drøm!

Men nå hadde det lille frøet som ble sådd i 1978 slått rot i Skedsmo. Som et tre favnet vi mange interesserte i nabokommunene Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal hvor vi i dag har levekraftige og aktive lag. I 1989 kunne dermed Nedre Romerike Husflidslag skifte navn til Skedsmo Husflidslag.


Aktiviteter

Laget har hatt utallige kurs, møter med demonstrasjoner og foredrag, film, turer, markeder, konkurranser, ringer i tæger, billedvev, maling og lappeteknikk på formiddag og kveld. Dessuten er det åpent hver mandag for vevinteresserte og hvis man trenger hjelp til å komme i gang med et arbeid.


Bilde av tidligere ledere ved 25-års jubilileumet.

Foran fra v. Lill-Ann Holst Borgen, Ellen Lund, Oddbjørg Rundtom, Tora Bylund

Bak fra v. Kirsten Julie Smådahl, Anne-Marie Fossum, Unn Evensen, Nina Slotsveen.
Formenn/ledere gjennom tidene har vært/er:

1978 – 1981 Thora Teigland

1981 – 1983 Kirsten Julie Smådahl

1983 – 1984 Tora Bylund (Bjørnstad)

1984 – 1985 Lill-Ann Holst Borgen

1985 – 1986 Thora Teigland

1986 – 1988 Wenche Bertelsen/Oddbjørg Rundtom

1988 – 1989 Tora Bylund

1989 – 1991 Vigdis Ringstad

1991 – 1995 Ellen Lund

1995 – 1998 Unn Evensen

1998 – 2000 Nina Slotsveen

2000 – 2002 Anne Marie Fossum

2002 – 2003 Åse Hole Vinje

2003 – 2005 Unn Evensen

2005 - 2007 Nina (Schetne) Tærud Johannessen 

2007 - 2008 Anne Lundøy Sørli

2008 - 2010 Elin Ødegård

2010 -         Anne Aabel Fjeld


Vi tilbyr mellom 35-40 forskjellige kurs og aktiviteter i Læringsverksteder (ringer) både på formiddager og ettermiddager.

Andre aktiviteter

• I uke 26 hvert år arrangerer vi sommerskolen «Kreativ uke» for barn i alderen 8-15 år. Dette engasjerer rundt 120 barn.

• Vi deltar hvert år med formidlere i Den kulturell skolesekken på Huseby.

• Vi arrangerer strikkekafeer og temakvelder på mandager hver måned. Se i kalenderen.