Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- per gang.

En tirsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm


Dato: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 (16t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no