Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
IAndre betaler kr 50,- per gang.

1. tirsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm


Dato: 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6 (24t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no