Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (54t)

Planleggingsmøter i salen: 


2023: 2/1, 6/2, 6/3, 8/5, 5/6kl. 18.30

Workshop: 5/2, 19/3 kl. 10-16 


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com


Retningslinjer for vevgruppa  

Plan for 2. halvår 2022

Innlogging til intranett for vevgruppas medlemmer