Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (66t)


Planleggingsmøter i salen: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 kl. 18.30 (12t) 

Workshop: 13/10 kl. 10-16 (6t)  


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com


Retningslinjer for vevgruppa  


Innlogging til intranett for vevgruppas medlemmer