Styret med kontaktopplysninger


Postadresse: Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset 
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com 
Mobil: 926 21 297 (lagets driftssekretær Britha Molvig) 
Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no Søk oss gjerne opp på Facebook også!  

Kontonr.: 1286 31 06840 
Organisasjonsnummer: 975 495 809

Funksjon Navn Kontakt
Leder Anne Aabel Fjeld aabel.fjeld@outlook.com
416 18 737 
Nestleder Eva Kristin Westbye
eva.kristin.westbye@ralingen.kommune.no
928 10 993
Sekretær Helga Soldal helga.a.soldal@gmail.com
913 98 409
Kasserer Hege Tinghøj hege.tinghoj@gmail.com
952 83 962
Studieleder Kjersti Amdal Nyhus kjersti.amdal.nyhus@gmail.com
99048857
Styremedlem - webansvarlig Anne Marie Madssveen anne.marie.madssveen@gmail.com
900 56 725
Styremedlem - arrangementskomiteen Aud Skånhaug aud@daro.no
970 08 072
Styremedlem - utstillingskomiteen Liv Marit Wilberg
livmpw@hotmail.com

412 95 609

Styremedlem - ung husflid Britha O. Molvig britha@googvarm.no
926 21 297