Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold

Dato: 19/8, 23/8, 24/8, 25/8, 16/9, 20/9, 21/9, 22/9, 21/10, 25/10, 26/10, 27/10, 8/11, 9/11, 10/11,
18/11, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12 (110t) 

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com