Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold

Dato: 12/1, 13/1, 14/1, 22/1, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 22/4, 26/4, 27/4, 28/4, 13/5, 24/5, 25/5, 26/5, 7/6, 8/6, 9/6, 17/6 (132t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com