Læringsverksted - TOVING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang. 
 
Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato 2023: 14/1, 15/1, 29/1, 2/2, 22/2, 2/3, 16/3, 22/3, 12/4, 22/4, 23/4, 4/5, 10/5, 20/5, 21/5, 31/5, 10/6, 11/6 (81t)


Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no