Læringsverksted - TOVING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang. 
 
Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato 2024: 10/1, 27/1, 28/1, 15/2, 24/2, 25/2, 23/3, 24/3, 17/4, 20/4, 21/4, 2/5, 18/5, 19/5, 29/5, 5/6, 15/6, 16/6 (96t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no