Læringsverksted - TOVING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang. 
 
Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato 2023: 5/8, 6/8, 14/8, 23/8, 30/8, 2/9, 3/9, 23/9, 24/9, 5/10, 8/10, 18/10, 29/10, 2/11, 15/11, 18/11, 19/11, 29/11 (84t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no