Læringsverksted - TOVING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang. 
 
Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato 2024: 10/8, 11/8, 21/8, 4/9, 7/9, 8/9, 19/9, 4/10, 5/10, 6/10, 2/11, 20/11, 24/11 (68t)   

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no