Læringsverksted - BRODERING

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.

Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.  Andre betaler kr 50,- pr. gang.


En torsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm
Dato: 12/9, 17/10, 14/11 (12t)

Kontaktperson: Anne Aabel Fjeld, 416 18737, aabel.fjeld@outlook.com