Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


1. mandag i måneden kl. 18-22
Dato: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 (16t)
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no