Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm.


Dato 2019:  2/12 

Dato 2020: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 (24t)  1. tirsdag i måneden kl. 18-21

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no