Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


1. mandag i måneden kl. 18-22
Dato: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5 (20t)
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no