Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18
Dato: 11/1, 12/1, 13/1, 21/1, 8/2, 9/2, 10/2, 18/2, 1/3, 2/3, 3/3, 18/3, 10/5, 11/5, 12/5, 20/5, 14/6,15/6, 16/6 (107t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com