Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18
Dato: Vår: 14/6, 15/6, 16/6. Høst: 19/8, 23/8, 24/8, 25/8, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 18/11, 16/12 (72t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com