Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold
Dato: 15/8, 19/8, 20/8, 21/8,17/9, 18/9, 19/9, 30/9, 1/10, 2/10, 17/10, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 9/12,10/12, 11/12, 19/12 (107t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com