Læringsverksted - SPINNING

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.

En torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Dato29/8, 26/9, 31/10, 28/11 (12t)
Denne ringen er på Søndre Holm (hos Go’ og varm)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, mobil 926 21 297,e-post britha@googvarm.no