Læringsverksted - TOVING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang. 

Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 13/8, 14/8, 24/8, 1/9, 10/9, 17/9, 18/9, 21/9, 6/10, 8/10, 9/10, 19/10, 22/10, 23/10, 6/11, 17/11,30/11 (81t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no