Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 24/1, 3/2, 21/2, 24/2, 6/3, 20/3, 3/4, 27/4, 28/4, 8/5, 25/5, 26/5, 13/6, 22/6, 23/6 (69t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no