Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: Vår: 26/5, 13/6, 22/6, 23/6  Høst: 3/8, 4/8, 17/8, 18/8, 7/9, 8/9, 19/9, 22/9, 13/10, 17/10, 24/10, 7/11, 16/11, 17/11 (72t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no