Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Læringsverksted Vev – hver mandagskveld kl.18.00-21.00.
Planleggingsmøter kl.18.30: Vår: 17/6. Høst: 19/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12 (54t)

Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo
E-post: anne.gunhild.wollo@gmail.com
Mobil: 415 52 542