Påmelding - stand på julemarkedet

Fornavn * 
Etternavn * 
Adresse * 
Postnummer * 
Poststed * 
Mobil/tlf * 
E-post *
Hva skal du selge?
Melding til utstillingskomiteen:
Regler for å være med på julemarkedet

  • Du må ha vært betalende medlem/støttemedlem i minimum 1 år.
  • Medlemsavgiften for inneværende år må være betalt.
  • Varene skal være hjemmelaget og selvprodusert.
  • Kun en utstiller pr stand (det er trangt om plassen).
  • Varene til utstillerne MÅ stå begge dagene. Kan du ikke stå begge dagene må du selv skaffe vikar.
  • Alle utstillere skal gi en hjemmelaget lotterigave verdt ca. kr 200,-.10 % av totalsalget tilfaller husflidslaget, maksimalt kr 1500,-. Oppgjør skjer på søndag.

Påmeldingsfrist er 3. november!

«Først til mølla» prinsipp ved påmelding.
Alle påmeldte vil få informasjonsbrev ca. 2 uker før julemarkedet.

Ved spørsmål kontakt  Liv Marit Wilberg, livmpw@gmail.com